Voorbeelden van onderzoek

Elk bedrijf heeft met uitdagingen rondom het thema diversiteit te maken. De manier waarop zal echter verschillen. Zo kan de relatie met werknemers, klanten, of gemeenschap centraal staan. Ook kan het gaan over arbeidsvoorwaarden en loopbaanvooruitzichten, over gezondheid, verzuim, en verloop van werknemers, over engagement, teamsfeer en prestaties, of over klantencontact en klanttevredenheid. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

 

In het ziekenhuis

In een ziekenhuis geldt de regel dat er maximaal twee bezoekers aan het bed van een patiënt mogen zijn. In veel culturen is het echter gewoonte om met de hele familie op bezoek te komen en respect te tonen aan de zieke. Dit leidt tot onbegrip tussen verschillende groepen patiënten en hun familie. Hoe lossen we deze uitdaging op zo’n manier op dat alle partijen hier bij gebaat zijn?

 

Op de werkvloer

Bij een bedrijf werken mensen van tientallen of zelfs meer dan 100 nationaliteiten. Het bedrijf ziet dat deze verschillende achtergronden waarde opleveren. Verschillende achtergronden leiden tot verschillende ideeën en betere oplossingen voor uitdagingen. Maar tegelijkertijd is er soms afstand of onbegrip tussen de groepen medewerkers. Hoe benutten we de diversiteit optimaal?

 

Weerstand tegen beleid

Een bedrijf heeft een beleid ontwikkeld rondom diversiteit / integratie. De managers merken echter dat er weerstand is tegen dit beleid. Hoe zorg je ervoor dat mensen van verschillende groepen achter het beleid gaan staan en hiernaar leven?

 

Verschillende doelgroepen

Om een tekort aan vrouwelijke medewerkers op te lossen, heeft een bedrijf een aantal jaar geleden specifiek HR beleid geïmplementeerd om actief meer vrouwen aan te kunnen nemen en door te laten stromen. Nu klagen de Turkse medewerkers dat ze achtergesteld worden. Moet het bedrijf dan voor elke minderheidsgroep apart beleid gaan ontwikkelen?

 

Te weinig diversiteit bij sollicitanten

Een bedrijf zou graag meer etnische minderheden in haar hogere functies hebben, maar zelfs als deze expliciet uitgenodigd worden om te solliciteren, gebeurt dit maar mondjesmaat. Zijn die extra maatregelen wel nodig aangezien er toch geen interesse onder de doelgroep lijkt te bestaan?

 

Interne communicatie

Bij een bedrijf werken mensen met zeer verschillende achtergronden en zijn de werkteams divers. Dit leidt tot slechte communicatie onderling en strubbelingen op de werkvloer wat leidt tot verminderde prestaties en verzuim. Wat kan het bedrijf doen om deze situatie te verbeteren?

 

Moeite met retentie

Een bedrijf heeft zich een aantal jaar geleden hard gemaakt voor het rekruteren van etnische minderheden, en met succes: het beleid leidde tot een meer divers werknemersbestand. Maar nu blijkt dat diezelfde medewerkers weer net zo snel vertrekken, en het bedrijf van voren af aan kan beginnen. Hoe komt het bedrijf tot een duurzame oplossing?

 

Gelijke monniken….?

Om discriminatie op de werkvloer te voorkomen heeft een bedrijf beleid aangenomen waarin expliciet vermeld staat dat alle werknemers als individuen, en dus als gelijk, worden behandeld zonder dat gekeken wordt naar huidskleur of cultuur. Hierdoor voelen allochtone werknemers zich niet erkend in hun culturele achtergrond en de specifieke problemen die zij hierdoor kunnen ervaren. Hoe kan het bedrijf hiermee omgaan?

 

Verschillen per team

Bij een bedrijf werken mensen met veel verschillende achtergronden. Het werk wordt in groepen gedaan. In sommige groepen werkt iedereen met plezier met elkaar samen. In andere groepen ontstaan regelmatig conflicten. Hoe kan dat?

 

Witte klanten

Bij een groot (internationaal) bedrijf wordt vastgesteld dat hun klanten veelal “autochtoon” zijn en dat ze weinig “nieuwe Nederlanders” tot hun klanten kunnen rekenen. Hoe kan dat? Spreken hun producten niet aan? Is hun uitstraling “te wit”?

 

Heeft u ook een uitdaging rondom het thema integratie? Neem contact op met het Nationaal Integratiefonds.