Het fonds

Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is opgericht om dit onderzoek te faciliteren.

Het Nationaal Integratiefonds zamelt geld in om wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer mogelijk te maken. Hiertoe gaan wij in gesprek met het bedrijfsleven om uitdagingen te inventariseren en mogelijke onderzoeksvraagstukken te verzamelen. Bekijk hier enkele voorbeelden van mogelijk onderzoek.

Van de werkvloer naar de maatschappij

Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze succes hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.

Wie vormen het Nationaal Integratiefonds?

Het Nationaal IntegratieFonds is een onafhankelijk fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Deze bedrijven zien dagelijks dat diversiteit een succesfactor voor ondernemingen kan zijn, maar dat er ook uitdagingen uit voortkomen. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan betere integratie, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

Wetenschappelijke raad

De onderzoeken die het Nationaal IntegratieFonds doet, worden uitgevoerd onder leiding van Professor Dr. Naomi Ellemers van de Universiteit van Utrecht. De wetenschappelijke raad ondersteunt en adviseert het Nationaal IntegratieFonds.