Het fonds

Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is opgericht om dit onderzoek te faciliteren. Het NIF is een stichting, met ANBI status in aanvraag.

Het Nationaal Integratiefonds zamelt geld in om wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer mogelijk te maken. Hiertoe gaan wij in gesprek met het bedrijfsleven om uitdagingen te inventariseren en mogelijke onderzoeksvraagstukken te verzamelen. Bekijk hier enkele voorbeelden van mogelijk onderzoek.

Van de werkvloer naar de maatschappij

Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze succes hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.

Wie vormen het Nationaal Integratiefonds?

Het Nationaal IntegratieFonds is een onafhankelijk fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Deze bedrijven zien dagelijks dat diversiteit een succesfactor voor ondernemingen kan zijn, maar dat er ook uitdagingen uit voortkomen. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan betere integratie, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van ADG dienstengroep en externe experts.

Contactpersoon: Ron Steenkuijl
Functie: Directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

Namen bestuurders

Hans van Leeuwen, HR directeur Asito
Hans van der Steen, vm directeur arbeidsvoorwaarden AWVN
Ron Steenkuijl, Directeur Corporate Affairs bij ADG dienstengroep

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Wetenschappelijke raad

De onderzoeken die het Nationaal IntegratieFonds doet, worden uitgevoerd onder leiding van Professor Dr. Naomi Ellemers van de Universiteit van Utrecht. De wetenschappelijke raad ondersteunt en adviseert het Nationaal IntegratieFonds.

Beleidsplan en activiteiten

Het Nationaal Integratiefonds doet onderzoek naar integratie bij werkgevers in Nederland. Naomi Ellemers, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, doet onderzoek bij verschillende werkgevers om te achterhalen waarom de integratie van niet-nederlandse medewerkers bij sommige werkgevers wel goed gaat en bij andere niet. Doel is om de werkzame ingrediënten van succesvol integratiebeleid bij werkgevers te identificeren en deze kennis te delen met werkgevers in Nederland. Op deze manier draagt het NIF bij aan betere integratie van mensen vanuit verschillende culturen in Nederland.

Het Nationaal Integratiefonds (NIF) is in de opstartfase gefinancierd door ADG dienstengroep, de initiator van het NIF. Daarnaast betalen werkgevers die mee doen aan het onderzoek een bijdrage. Ook worden er gelden vanuit fondsen geworven. ADG dienstengroep heeft als initiator van het Nationaal Integratiefonds alle opstartkosten voor haar rekening genomen. De stichting zorgt voor het beheer van het vermogen en de continuïteit van het NIF. De inkomende gelden van derden worden gebruikt om het onderzoek te financieren.

Het NIF heeft Naomi Ellemers, bijzonder hoogleraar en Spinozaprijs winnaar, aan zich verbonden om het onderzoek te doen. Er zijn enkele kleinere verkennende onderzoeken gedaan, onder andere bij ADG dochter Asito. Het NIF heeft een website ontwikkeld, www.nationaalintegratiefonds.nl, waarop informatie over het project te vinden is en waar geïnteresseerde bedrijven zich kunnen melden. Het NIF heeft een aantal grote werkgevers aan zich verbonden, die ofwel financieel willen bijdragen aan het doel van het NIF, ofwel zelf onderdeel van het onderzoek willen zijn. Het NIF staat nu aan de vooravond van het eerste grote onderzoek. 

 

(Contact)gegevens

Nationaal Integratiefonds
Plesmanweg 24
7602PE Almelo
Tel: 0546 48 47 10
E-mail: info@nationaalintegratiefonds.nl
Fiscaal nummer: 856333815